top of page

הוועדה האקדמית

הוועדה האקדמית של אס"ט פועלת לקידום והגנה על זכויותיהם האקדמיות של הסטודנטים בטכניון, כמו גם תלמידי המכינה הקדם אקדמית הממוקמת בו.

תחומי אחריות הוועדה

tkinut-academic.png

ליווי תקינות אקדמית

ליווי סטודנטים במצב אקדמי לא תקין בהתנהלות מול גורמי הטכניון השונים, תוך מטרה
לסייע להצלחתם ולהחזירם
למסלול הלימודים הרגיל.

במייל

tkinut@asat.technion.ac.il

law.png

ליווי דין משמעתי

ליווי סטודנטים במסגרת הליך
הדין המשמעתי של הטכניון,
ע"י ייעוץ והכוונה על מנת לעזור לסטודנט למצות את התהליך בצורה ההוגנת ביותר.

במייל

disciplinary@asat.technion.ac.il

miluim.png

מילואים והתאמות

טיפול ומענה עבור סטודנטים השייכים לקהילת משרתי
המילואים בטכניון, וסיוע לקהלי
יעד הדורשים התאמות
(לדוגמא נשים בהיריון, אבלים וכו').

 במייל או באתר

mehina.png

מכינה

אחראי כל התחום האקדמי במכינה מטעם אס"ט, מייצג את התלמידים בפני ההנהלה ומהווה

ערוץ תקשורת בין תלמידי המכינה, הנהלת המכינה ואגודת הסטודנטים. במייל

 racaz.mechina@asat.technion.ac.il

נציגי סמסטר בפקולטות

ב-3 שבועות הראשונים של הסמסטר תתבקשו לבחור נציג שייצג אתכם מול סגל ההוראה ויהיה הקול שלכם באס"ט. נציגי הסמסטר הם סטודנטים שהתנדבו לייצג את מסלול הלימוד שלהם, ונבחרו בבחירות על ידי הסטודנטים במסלול. הם חברים במועצת הנציגים- הגוף הבוחר של אס"ט, וגם בוועד הפקולטה.

לרשימת נציגי הסמסטר

רכזים אקדמיים בפקולטות

בכל פקולטה בטכניון ישנו רכז אקדמי אשר נושא את הדגל בתחום האקדמי בפקולטה ואחראי על הנושאים האקדמיים. הרכז מייצג את הסטודנטים מול חברי הסגל בפקולטה, פועל להבטחת הציות לתקנון האקדמי ע"י סגל ההוראה, סיוע וקידום סטודנטים בתחום האקדמי וטיפול בבעיות האקדמיות השוטפות.. דרכי יצירת קשר עם הרכז האקדמי.

 

לכל שאלה בתחום האקדמי ניתן לפנות לפורום האקדמי בפייסבוק. או אל יו"ר הוועדה האקדמית במייל: academ@asat.technion.ac.il

משרד תומך למידה

study-space.png

מרחבי לימוד

לרשות כלל הסטודנטים בטכניון עומדים מתחמי הלימוד בבית הסטודנט בקומה 4 ובספרייה המרכזית. כמו כן, ישנם מרחבי לימוד בפקולטות המיועדים לסטודנטים. ניתן להזמין מרחבי לימוד באמצעות מערכת

ה BOOKME.
השקנו מרחב לימוד חדש בשנה האחרונה לשימושכם 24/7

מרחבי הלימוד בטכניון

bookshop.png

חוברות

לרשותכם מגוון חוברות עזר המכילות סיכומי הרצאות ותרגולים בקורסים השונים, ספרי עזר שנכתבו על ידי מרצים בטכניון וחוברות מבחנים עם פתרונות מפורטים.

חנות החוברות נמצאת בקומה 0 בבית הסטודנט ופתוחה בשעות 8:30-15:30.

פועלת גם חנות חוברות מקוונת שמאפשרת משלוח חוברות עד הבית או איסוף מהקמפוס בקישור.

honeh.png

חונכויות

בואו לשיעורים פרטיים

במקצועות הבסיס בחינם!
חונכים מצטיינים ומנוסים מחכים לכם כדי לעזור לכם בהגשות, להכווין לדרך חשיבה נכונה לפתרון ולעזור בשאלות

שנתקעתם בהן.

החונכויות ניתנות במקצועות

המתמטיקה (אלגברות, אינפי', חדו"א) פיזיקה , שפת C, ובקורסי המבוא לכימיה.

היכנסו לקבוצות הפייסבוק והתעדכנו בשעות ומיקום החונכויות!

pakal.png

 פק"לים

(פרויקט קבוצות לימוד)

שיעורי תרגול המועברים ע"י סטודנטים מצטיינים ומתרגלים מהפקולטות השונות שמטרתם לחזק את הידע שהקורס דורש מהסטודנטים.
השיעורים כוללים חזרה על חומר תיאורטי שנלמד בכיתה ופתרון תרגילים.
הפק"לים מועברים במהלך הסמסטר במתכונת של שיעור פעם בשבוע, ומתקיימים מרתונים לפני המבחנים שמטרתם
לתרגל את החומר למבחן, לתת דגשים נכונים על החומר, להקנות כלים לפתרון ו"טריקים" שימושיים.
כל השיעורים מועברים בקבוצות קטנות, והמחיר לשעת הוראה הינו סמלי ומסובסד לחברי אס"ט -

19 ₪ לשעה.

רשימת הפק"לים בקורסים

השונים מתפרסמת

בדף הפייסבוק שלנו   

ובאתר אס"ט

לכל שאלה בתחום תומך למידה ניתן לפנות למנהל משרד תומך למידה במייל.

bottom of page